In een periode waarin ons land geraakt wordt door het coronavirus willen wij graag mensen die hulp nodig hebben, verbinden aan mensen die zich willen inzetten voor de stad. Juist nu zijn er veel mensen die iets voor een ander willen doen.

Daarom zal Serve the City zich de komende tijd inzetten om hulp te bieden aan mensen die, op wat voor manier dan ook, getroffen zijn door het coronavirus.

Klik op de foto om te lezen wat ons plan precies is en voor wie deze hulp bestemd is.
Je vindt er ook alle contactgegevens, ook om je aan te melden als vrijwilliger.

De afgelopen week hebben zich inmiddels ruim 200 vrijwilligers aangemeld. Grosso modo bestaat de ene helft uit jongeren en de andere 50% uit mensen boven de 30 jaar. Ze zijn o.a. actief met het ondersteunen van kinderopvang, het doen van boodschappen en het versturen van kaarten (nu al 800 stuks) naar ouderen in verpleeghuizen.

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: