Hemelvaartsdag

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. We vieren die dag veertig dagen na Pasen. Toch is er in de meeste kerken geen dienst meer. Een misdienaar in een katholieke dienst deelde ooit zijn ervaring. Tijdens de dienst op Hemelvaart mocht hij de paaskaars – het symbool van de opgestane Heer – doven. Langzaam kringelde de rook van de pit omhoog. Christus verdween in de lucht: hemelvaart.

Lukas schrijft over de hemelvaart van Jezus zowel aan het eind van zijn evangelie als aan het begin van Handelingen. Bij Matteüs en Johannes ontbreekt dit verhaal.  Marcus schrijft er wel over (16;19), maar uitgerekend dit vers ontbreekt in een aantal oude geschriften.

Volgens Lukas 24 vaart Jezus al op de Paasdag ten hemel. Nadat de Emmaüsgangers terugrennen naar Jeruzalem om te vertellen dat ze Jezus hebben gezien en gesproken, verschijnt Jezus ook in die kring. Nog die avond gaat Hij met zijn leerlingen de stad uit. Hij neemt dan afscheid met een zegen en wordt opgenomen in Gods werkelijkheid.

In Handelingen 1 lijkt het anders te gaan. Jezus verschijnt na Zijn opstanding nog veertig dagen aan zijn leerlingen. Pas daarna neemt Hij afscheid en vaart ten hemel. Het verschil zit in Handelingen 1:3 waar in een tussenopmerking staat dat Jezus na Zijn hemelvaart vanuit zijn hemelse werkelijkheid nog veertig dagen verscheen.
Toch zijn die veertig dagen belangrijk. De leerlingen moeten eraan gaan wennen dat Jezus niet meer zal verschijnen. Tijdens die verschijningen maakte Hij hen bewust van Pasen en van hun taak om van Hem te getuigen. Maar er komt een moment ze op eigen benen moeten staan en leven in de kracht van de Geest.

Hemelvaart vieren we veertig dagen na Pasen en Pinksteren vieren we vijftig dagen na Pasen. Beide getallen zijn echter ook symbolische getallen. Je kunt het als volgt zien. Veertig dagen na Pesach bereiken wij de grens van het ons beloofde land, net zoals de Israëlieten veertig jaar na de bevrijding uit Egypte het beloofde land bereiken. Daar ontvangen ze geen manna meer, maar moeten ze zelf zaaien, om dan op de vijftigste dag te oogsten. Pinksteren is het feest van de eerste oogst. Dus als Jezus op de avond van Pasen tegen zijn leerlingen zegt dat ze moeten wachten op de Heilige Geest, dan wordt dat echt moeilijk vanaf die veertigste dag. Dan  verschijnt Jezus niet meer en wachten de leerlingen op zijn Geest.

Met Hemelvaart wachten ook wij op Gods Geest. We vieren die dag dat er vrucht van de Geest rijpt. Daar is tijd voor nodig, net als bij fruit dat we eten. Het is goed dat we de tijd krijgen en nemen om te wachten tot de vrucht van Pinksteren rijp is.

Klik hier om meer over Hemelvaartsdag te lezen.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI