Hemelvaartsdag, het feest van de troonsbestijging

Hemelvaart is wel een kerkelijke feestdag, maar dat vieren we – hier in het westen – nauwelijks meer met een kerkdienst. Alleen in de Wilhelminakerk is er op 9 mei om 10 uur een gezamenlijke dienst van vier kerken.

Toch is Hemelvaart een juichfeest. Feitelijk moeten we spreken over Jezus’ hemelopname (Lucas 24:51 en Handelingen 1:9). Op het moment dat Jezus de hemel binnenkwam begonnen engelen om hun instrumenten te spelen en begon de hemel te zingen, zo vertelt ons Psalm 47. Zing voor God, zing een lied, zing voor onze Koning, zing een feestelijk lied: “God heerst als Koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon” . Hemelvaart is dus een feestdag, want we vieren dat Jezus in een triomftocht is opgestegen naar de hemel.

Daniël heeft honderden jaren eerder in een nachtelijk visioen de hemelvaart van Jezus gezien. In hoofdstuk 7 beschrijft hij hoe hij God – de Oude Wijze – in de hemel op zijn troon zag zitten. Vervolgens ziet hij Jezus verschijnen: ‘In mijn nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel Iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de Oude Wijze en Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden Hem.

Hemelvaart is dus de glorieuze huldiging van Jezus in de hemel als overwinnaar en Zijn triomfantelijke inhuldiging als de Koning der koningen. Het was de dag dat Hij de naam boven allen namen kreeg: Koning der koningen en Here der heren. Vanuit de hemel kan Jezus veel meer voor ons betekenen dan wanneer Hij op aarde was gebleven. Vanuit de hemel realiseert Jezus als Koning wat Hij aan het kruis en in de opstanding heeft volbracht.

Wie van psalmen houdt kan op Hemelvaartsdag tussen 8 en 20 uur op Groot Nieuws Radio luisteren naar de Psalmendag luisteren. Alle 150 Psalmen worden – in verschillende uitvoering en bewerking – ten gehore gebracht.

Dit jaar heeft zanger Gerald Troost een EP uitgegeven met vier liederen rond het thema Hemelvaart. “De hemel eert de hoogste Heer. U verdient voor altijd de glorie.

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI