Onder de noemer  Thuis in Haarlem hebben organisaties als Haarlem Effect, Hotel de Koepel, VluchtelingenWerk, DOCK, de Vrijwilligerscentrale, BUUV en SportSupport samen met de gezamenlijke kerken de handen ineen geslagen. Samen organiseren wij de inzet en begeleiding van Haarlemmaatjes. Een Haarlemmaatje integratiemaatje voor een statushouder. Hij/zij maakt de statushouder wegwijs in Haarlem en bezoekt  samen activiteiten ter oriëntatie (bijv. een sportclub, de bibliotheek of een buurthuis). Daarnaast stimuleert hij/zij de statushouder om aan een of meer activiteiten te gaan deelnemen. Het Haarlemmaatje denkt vanuit het persoonlijk leven en interesses van de statushouder in de richting van het sociaal maatschappelijke en culturele aanbod in de stad. Het idee is de statushouder de weg te wijzen naar het aanbod.

De gemeente financiert de professionele coördinator daarvoor en de mogelijkheden voor ondersteuning en ontwikkeling van Haarlemmaatjes.

Regelmatig zijn er informatiebijeenkomsten voor Haarlemmaatjes. De eerstvolgende is op 13 maart 2017 in jongerencentrum Flinty’s, Gedempte Oude Gracht 138 in Haarlem. De avond start om 20 uur, inloop is er vanaf 19.30 uur.

Ga voor informatie naar thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl.

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: