Zondagavond 20 januari is er een gebedsavond van de gezamenlijke kerken in Haarlem. Op die dag start ook de Week van Gebed 2019. Dat is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden en voert terug op een lange gebedstraditie van ruim 150 jaar. Door samen te bidden ervaren we eenheid en tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Als thema is gekozen: Gods hart voor de stad. God heeft Haarlem en omgeving op het oog en wij verlangen er naar om voor Haarlem en de omliggende gemeenten te bidden, voorbede te doen en op de bres te gaan staan.

De gebedsavond zelf vindt plaats in de Fonteinkerk, Schoterweg 14 in Haarlem en duurt van 19 tot 21 uur.

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: