Geven aan Geloven in de Stad

Fijn als je wilt meebouwen aan het werk van Geloven in de Stad, of via Geloven in de Stad aan evenementen en/of de samenwerking met andere partijen.

Geef hier via een automatisch incasso

De gift wordt geïncasseerd door Geloven in de Stad, incassant-ID NL60ZZZ343005790000

Dit wordt gedaan vanaf bankrekening nummer NL 48 INGB 0 655 098 550

Je kunt binnen 30 dagen na incasso het bedrag zonder opgaaf van redenen bij jouw bank storneren

Ga voor alle informatie over de ANBI status en financiële verslagen naar: https://gelovenindestad.nl/anbi/

Machtigingsformulier

Gift
MM slash DD slash JJJJ

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI