Wil je een bijdrage doen aan de jongerenwerkers community? Klik dan op deze link:

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=K5kIBDVv0saGMCzXCMUdSeDgMGrDfl1x

NL 48 INGB 0 655 098 550
BIC: INGBNL2A

Medewerkers van Geloven in de Stad werken als vrijwilliger of leven op basis van giften. Dit laatste betekent dat een groep mensen in het salaris van die medewerker voorziet.

Daarnaast heeft Geloven in de Stad als organisatie ook giften nodig om jongeren en om kerken te blijven helpen Gods liefde te verspreiden.

Het is mogelijk Geloven in de Stad of een medewerker te ondersteunen met een eenmalige of een structurele gift. De steun aan een medewerker geschiedt via de stichting Steun Mensen in Beweging.

Zowel Geloven in de stad als Steun Mensen in Beweging zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat giften aan beide organisaties aftrekbaar zijn voor de belasting.

Bedrag

[/column_1]