Geven aan DeelHem

Lof, eer en prijs zij God!

Dankjewel voor wie je bent voor ons. In het groot en in het klein. Als gever of als ontvanger. Ook komend jaar hopen we weer samen op te trekken, als deelgenoten in onze missie.
Help ons om ook komend jaar mogelijk te maken, door financieel te geven via de QR-code.
Gods zegen gewenst bij alles wat je bezighoudt.

Hartelijke groet en altijd welkom, liefs Bram en Aline Kramer.

Geef hier via een automatisch incasso

De gift wordt geïncasseerd door Stiching Mensen in Beweging, incassant-ID: NL95ZZZ343201030000
Ten naam van DeelHem.
Dit wordt gedaan vanaf bankrekening nummer NL 89 INGB 0004 2269 39

Door invulling van deze machtiging geeft u toestemming aan stichting Steun Mensen in Beweging om eenmalig of periodiek een incasso-opdracht naar uw bank te sturen om de donatie van uw rekening af te schrijven. U geeft uw bank toestemming om dit bedrag overeenkomstig de opdracht van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u dit bedrag laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. U kunt uw toestemming voor de periodieke incasso altijd intrekken door een e-mail naar info@gelovenindestad.nl te sturen. 

Stichting SteunMensen in Beweging heeft de ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn (RSIN-nummer 820233742). Ga voor alle informatie over de ANBI status en financiële verslagen naar: https://gelovenindestad.nl/anbi/

Gift
MM slash DD slash JJJJ

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI