Your Kingdom Come – Gebedsevent

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Huis van Gebed, Geloven in de Stad en The Message NL organiseren samen een gebedsevent in en voor de regio Kennemerland.

Op zaterdag 14 oktober 2023 vindt dit gebedsevent plaats in de Wilhelminakerk, in het centrum van Haarlem. Om bemoedigd te worden in ons geloof, om verhalen te delen van wat God aan het doen is en om te bidden voor de mensen in onze regio.

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was,
dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield:

Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.

(Lucas 11:1-2 | HSV)

We verlangen ernaar dat mensen – door in eenheid te (aan)bidden – in vuur en vlam komen te staan voor Jezus en van daaruit gaan handelen.

* Zaterdag 14 oktober
* Wilhelminakerk in Haarlem
* 19.30 uur inloop, 20 uur start

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI