Vernieuwingsfestival Open hemel

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Het EW Vernieuwingsfestival is een dag vol onderwijs, aanbidding en tijd van gebed. Het thema dit jaar is Open hemel. Als christen leef je onder een open hemel. Op Hemelvaartsdag ging Jezus naar de hemel en wij zijn nu Zijn handen en voeten op aarde. Jezus’ afscheidswoorden ´Wacht op de heilige Geest´ betekenen ook voor jou dat je mag leven in verwachting. Hij wil Zijn Koninkrijk zichtbaar maken in jouw kerk, in jouw plaats . Je mag uitdelen wat je ontvangt!

Je bent een gezalfde (de betekenis van christen). Als je weet wie je bent dan groei je ook in de omgang met God en het luisteren naar zijn stem. Maar vanuit een geopende hemel mag je ook ontvangen wat Hij geeft in de heilige Geest en zijn gaven. Heb jij ook het verlangen hier meer in te groeien en te ontdekken?

Tot de sprekers behoren Jan Pool (Shelter Haarlem) en Hans Maat (spreker laatste GIDS-dienst). Jan Pool spreekt over wandelen met Jezus en luisteren naar Gods stem, de intimiteit met Hem. Hans Maat spreekt over de kracht en het gezag wat jij hebt in Christus in datgene wat je voor Hem mag doen, dus de autoriteit.
De aanbiddingsband met Elisa Krijgsman en Kinga Bán (Sela) begeleid de aanbidding en lofprijzing.

Er is ook een programma voor kinderen en tieners. De oudste kinderen (groep 5-8) gaan leren ontdekken hoe ze samen met Jezus in deze wereld het verschil kunnen maken. De tieners (12-18 jaar) gaan met Karim Landoulsi (spreker jongerendienst Wild Saints in januari jl.) op een eigentijdse en humoristische manier ontdekken wat het betekent om met Jezus onde reen open hemel te leven.

Klik hier voor meer informatie en voor aanmelding.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI