There is more

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

VANWEGE DE HUIDIGE CORONAMAATREGELEN TOT NADER ORDER UITGESTELD

Kom Heilige Geest, bekrachtig uw kerk!

Het gaat bij There is more! begin februari over de veranderende kracht van het Koninkrijk van God. Het gaat om bemoediging, bekrachtiging voor een roeping of een taak en om het profetisch richting krijgen t.a.v. je bestemming. Dit jaar is er onderwijs over het bewust worden van Gods aanwezigheid en het verblijven in Zijn aanwezigheid.
Op deze conferentie zullen ook de tekenen van het koninkrijk in verzoening en herstel, in genezing en bevrijding, in profetie en openbaring te zien zijn, passend bij jouw tempo. Naast diepgaand Bijbels-theologisch onderwijs is er veel ruimte voor getuigenissen die het vorenstaande onderstrepen.

‘There is more’ staat voor ‘Er is meer’. Het is een beweging die verlangt naar méér voor jou, voor de kerk en voor Nederland. Dat méér is de werkelijkheid van een God die heel dichtbij komt. Het is het verschil tussen opwekking en reformatie en een periode van achteruitgang. Voor een periode van herleving en oogst raakt God mensen aan. Ze worden toegewijd aan de missie van Christus, ze worden vervuld en gedoopt met de Heilige Geest.

In deze bosrijke omgeving van De Betteld is volop ruimte om binnen de coronaregelgeving een programma neer te zetten met inspirerende sprekers. Door de omvang van de zaal is men in staat om een gebruikelijke conferentie neer te zetten en toch de veiligheid te bieden die nodig is.

Tot de sprekers behoren Matt Helland (samen met zijn vrouw werkzaam als pastor in de Amsterdam), Hans Maat (leider Evangelisch Werkverband), Jan Pool (voormalig voorganger Shelter Haarlem en schrijver van De kerk, Gods meesterwerk), Martin Koornstra (Royal Mission) en Ruben Flach (Opwekking). De aanbidding staat onder leiding van InSalvation.
Via een livestreamverbinding is er contact met Randy Clark en Sam Storms.

Klik hier voor meer informatie en voor aanmelding.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

201810195364

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI