LUTHER en de aanleiding voor de REFORMATIE (1517)

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Als hoogleraar theologie had Maarten Luther over de rechtvaardiging van de mens alleen door Gods genade gesproken. Maar toen hij 95 stellingen over de aflaat formuleerde bereikte hij een veel grotere groep mensen.

In het kader van 500 jaar Reformatie is er opnieuw een Lutherlezing.
Tijdens deze lezing vertelt prof. dr. Christoph Burger (tot 2010 hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de VU) wat de aflaat binnen de middeleeuwse kerkleer van het sacrament der boete betekent en hoe verschillend over dit aanbod van genade werd gesproken.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

luther-maarten

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI