Kerstmissie bijeenkomst

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Op dinsdagavond 13 september komen alle ambassadeurs voor en geïnteresseerden in de kerstmissie bij elkaar om samen na te denken over de verdere invulling van de kerstmissie. Deze bestaat uit verschillende activiteiten, maar deze activiteiten zijn nog niet ingekleurd Het doel van deze avond is om het programma verder in te vullen.

Met de kerstmissie willen we de mensen in de stad Haarlem bereiken, om hen een reden tot hoop te geven. Hoop die wij mogen ontvangen doordat we Jezus Christus kennen.
We willen aan de vrijwilligers die meedoen de ruimte geven om te groeien in het uitstappen in hun geloof. Tijdens de kerstmissie mogen zij de ruimte ontvangen om op allerlei manieren in hun geloof uit te stappen en iets van hun geloof uit te dragen naar de mensen die zij ontmoeten. En we willen de mensen die in de stad lopen, en door de kerstmissie bereikt worden, met een glimlach naar huis laten gaan. We verlangen er naar dat zij mogen ervaren en weten dat hun ontmoeting gevoed is vanuit het geloof in Jezus Christus.

Wil je ook meedenken? Wees dan van harte welkom. De inloop is om 19.30 uur en we starten om 20.00 uur. We komen bijeen in de Pelgrimkerk, Stephensonstraat 1 in Haarlem.

Heb je vragen of wil je gewoon even sparren? Mail dan naar amarins@gelovenindestad.nl.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI