Graceland Festival 2023

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Graceland Festival is een plek waar je elkaar kan ontmoeten en op een liefdevolle en kritische manier onderweg bent met jezelf, met je naaste, met de wereld en met God. Waar je kan genieten van kunst en muziek en vernieuwd kan worden in je denken. Waar je jezelf mag zijn, met al je gekkigheid en al je vragen. God is groot genoeg om met iedereen aan het werk te gaan. Het thema is Heel de Mens.

‘In heel de mens nemen we allereerst de lichamelijkheid van de mens onder de loep; dat lijf dat we als mens hebben gekregen is een briljant instrument en zit tegelijkertijd soms zo vol gebreken. In (christelijke) spiritualiteit vergeten we soms zomaar dat we als een hele mens gemaakt zijn, niet alleen bedoeld om te denken maar ook om heel die lichamelijkheid met al zijn geneugten, begeerten, seksualiteit, kwetsbaarheid, oncontroleerbaarheid en onvoorspelbaarheid te omarmen. De voortschrijdende technologie en het maakbaarheidsdenken vervreemdt ons zomaar van dat lijf van ons, dat lijf waarin God zich in de wereld heeft zichtbaarheid gemaakt.
In dit thema verbinden we alles wat ons mens maakt (hart, hoofd, ziel, lijf) en zoeken we naar heel-making voor dat wat ons als mens(en) pijn kan doen.’

Het thema Heel de Mens is onderdeel van het drieluik: Heel de Wereld (2022), Heel de Mens (2023) en Heel de Tijd (2024).

Sprekers zijn o.a. psychiater Esther van Fenema, cultuurfilosoof Evert-Jan Ouweneel en theoloog Reinier Sonneveld. Worship is er o.a. van Verra Cruz Worship en de blackgospelgroep G-Roots. Verder is er een optreden van de cabaretier Timzingt.

Klik hier voor meer informatie en voor aanmelding.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI