ETS-studiedag – Jezus verkondigen: missionair zijn

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Op zaterdag 29 juni organiseert de Evangelische Toerusting School (onderdeel van het Evangelisch College) een studiedag. Het thema is Jezus verkondigen: missionair zijn. De dag staat onder leiding van Martijn Vellekoop, coördinator missionair werk en projectleider pionieren bij de PKN.

De deelnemers gaan samen op zoek naar het doel van missionair werk en wat de rol van de kerk daarbij is. Gaat het over vergeving van zonden en in de hemel komen? Of gaat het over zonnepanelen, armoedebestrijding en het uitbannen van kindslavernij? Samen ga je op zoek naar wat Jezus voor ogen had toen hij opriep tot bekering. Wat is de betekenis van het Koninkrijk van God en hoe kan dat naar het hier en nu vertaald worden? En welke praktische stappen kun je zetten als je met je gemeente aan de slag wilt met missionair werk.

Deze studiedag is onderdeel van een studiejaar met als thema De missie van de kerk. De andere studiedagen gingen over Jezus volgen: discipelschap en Jezus aanbidden: liturgie en spiritualiteit.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI