Bijbelstudie over Daniël

Op woensdagavond 20 maart start in de Koningkerk een zesdelige studie over het Bijbelboek Daniël met als titel ‘De tijd van het einde’.

Voorganger Wim Grandia zal de studieavonden verzorgen. “Het is bijzonder wat deze profeet zo’n 2600 jaar geleden van God geopenbaard kreeg over zaken die in onze tijd steeds meer werkelijkheid lijken te worden. Feitelijk kun je stellen dat de boeken Openbaring en Daniël zo’n eenheid vormen dat er sprake is van twee bij elkaar behorende delen.”
Wat dit betekent en of dit ook over onze tijd gaat, zal tijdens de zes avonden uitgebreid worden behandeld.

Data: 20 maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei
Tijdstip: steeds om 19.30 uur
Locatie: Koningkerk, Kloppersingel 57 in Haarlem

Klik hier voor meer informatie.

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI