Bidden en vasten

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

De Levend Woord Gemeente wil een aantal dagen zich verootmoedigen voor de Heer en zijn aangezicht zoeken met bidden en vasten om haar stem in de hemel te doen horen.

Hierbij heeft met drie doelen voor ogen:
1. Dat God de kinderen van gelovige ouders weer terugbrengt tot zijn hart; ook de familieleden willen zij daarbij voor de troon van God brengen.
2. Voor een beweging van de heilige Geest in de gemeente van Christus in Haarlem tot heiliging, reiniging en eenheid.
3. Dat de gemeente rein en onberispelijk zal zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid. (Fil. 1:11)

‘s Avonds is er op dinsdag 16 en woensdag 17 april een samenkomst in de bovenzaal van buurthuis De Fjord. Het zal een uur zijn met lofprijsliederen, gebed en woorden uit de Bijbel.
Een ieder is van harte welkom! De zaal gaat om 19.15 uur open.

“Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn Volk zend en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven, en hun land herstellen.” (2 Kron. 7:13-14)

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI