Aglow ochtend

Op donderdagochtend 14 december om 10 uur heeft Aglow Haarlem in het gebouw van de Kerk van de Nazarener weer haar maandelijkse inspirerende ontmoeting met vrouwen en mannen van verschillende leeftijden uit verschillende kerken.

Het is een veilige plaats om te ontdekken dat jij kostbaar bent voor God en voor je medemens. Op deze ochtend aanbidden de aanwezigen met elkaar de Heer en loven en prijzen Hem. En ze luisteren naar Gods Woord en eventuele getuigenissen.

Deze keer is spreekt Theo de Zwart (uit de Kerk van de Nazarener in Haarlem) over het thema Jezus geboren om Zijn koninkrijk te vestigen.

Aglow is een wereldwijde, interkerkelijke beweging van christenen die geroepen zijn om te vertellen dat God leeft en echte vrijheid geeft. De afdeling Haarlem staat o.l.v. Elske Stevelmans.

   

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI