Diep geraakt

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

‘Diep geraakt’ – We geloven dat God ieder mens wil aanspreken met de boodschap van Jezus.

Nadat er twee jaar geen fysieke conferentie kon plaatsvinden vanwege de coronacrisis, hoopt de Stichting Opwekking in juni 2022 de vierdaagse Pinksterconferentie 2022 te kunnen organiseren. Het is een ontmoetingsplaats waar duizenden christenen uit verschillende kerken en gemeenten samen vieren dat de Heilige Geest met Pinksteren is uitgestort.

Diep geraakt, het thema van deze 52e conferentie, is gebaseerd op Handelingen 2:37-39. De organisatie Opwekking schrijft hierover het volgende.

  • We geloven dat God ieder mens wil aanraken en aanspreken met de boodschap van Jezus en het kruis. We mogen tijdens de conferentie diep geraakt worden door God met als gevolg dat we ons verootmoedigen – bekeren – en knielen aan de voet van het kruis, zodat Hij ons kan vullen met zijn Heilige Geest.
  • We geloven dat dit woord voor alle generaties is en dat ook de belofte van de Heilige Geest voor alle generaties en leeftijden is. De Heilige Geest is ons gegeven als onderpand, Hij wijst op Jezus en vervult ons met kracht – en gaven en bedieningen – om de opdracht te vervullen. Daarom willen we ons uitstrekken naar een nieuwe vervulling met de Heilige Geest. We willen de bronnen die wellicht verstopt zijn geraakt, openbreken zodat het Levende Water opnieuw kan stromen.
  • We geloven dat God ons ook diep wil raken met zijn liefde voor de wereld. Zodat wanneer we dan uitgaan – uitgezonden worden de wereld in – ook de wereld diep geraakt zal worden door de boodschap van het evangelie. De velden zijn wit om te oogsten – we hebben als discipelen van Jezus een belangrijke opdracht.
  • We willen mensen bemoedigen en aansporen om God te zoeken en door Hem geraakt te worden. Het kruis moet centraal staan en diep doorwerken in de levens van alle deelnemers aan de conferentie. We verlangen naar heiliging en reiniging en diep ontzag voor God, waarbij we opnieuw vol worden van de Geest. Geraakt worden is daarom niet simpelweg iets emotioneels, maar is een werking van de Heilige Geest in het leven van mensen. De Bijbel zegt dat we moeten sterven aan onszelf en vanuit de voet van het kruis opstaan om een nieuw seizoen in te gaan, waarbij alle generaties schouder aan schouder optrekken.
  • Nadat Petrus vertelt over Jezus’ dood en opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest, worden zijn toehoorders ‘diep in het hart geraakt’. We geloven dat mensen van alle leeftijden en achtergronden diep geraakt worden door de liefde van Jezus en door de Heilige Geest als de boodschap van Jezus en het kruis gepredikt wordt. Dan zal er bekering plaatsvinden, zal God vergeving schenken en worden mensen (opnieuw) vervuld met de Heilige Geest. Alleen dan zijn we in staat om uit te gaan in zijn naam om de boodschap van redding te delen in een wereld die Jezus nodig heeft. Het thema loopt als rode draad door alle programmaonderdelen.

De voormalige Haarlemse voorganger Jos Douma heeft over het eerder aangehaalde Bijbelgedeelte een aantal jaren geleden op Pinksteren bij stil gestaan. Hij gebruikte hiervoor een drieluik. 1. God en elkaar ontmoeten | De Geest verbindt; 2. Luisteren naar Gods Woord | De Geest spreekt; 3. Weer op weg met God | De Geest leidt.
Over de woorden van Petrus,  waardoor de mensen diep geraakt zijn, heeft Douma een gesprekshandleiding geschreven.

In de agenda vind je meer informatie over en linken naar de programmaonderdelen, de sprekers, de seminars en de activiteiten voor jongeren, tieners en kinderen.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI