CityShapers

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

CityShapers is een maatschappelijke organisatie die jongeren in Haarlem en omgeving motiveert en helpt om zich in te zetten voor de kwetsbare mensen in hun omgeving. Dat kan een eenzame oudere of statushouder zijn. Dat kan een praktische klus zijn, maar ook een sociale activiteit of een groepsevenement.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren in Nederland graag vrijwilligerswerk doen. Wij zijn zelfs koploper in Europa! Maar, vaak weten die jongeren niet zo goed wat ze kunnen doen en voor wie. Daarom is het netwerk CityShapers gestart. Jurrin Reckers werkt voor dit netwerk en zegt hierover: “We zoeken jongeren actief op en helpen hen om van waarde te zijn voor mensen om hen heen. Onze persoonlijke aanpak, flexibiliteit en bereikbaarheid heeft zichzelf al in meer dan 25 andere steden bewezen! Jongeren kunnen bijvoorbeeld eenzame ouderen bezoeken, iemand helpen een tuin op te knappen, meehelpen bij activiteiten in een zorginstelling of een maatje zijn voor iemand anders. En wij dagen ze uit om CityShaper te worden: ze vormen hun eigen omgeving en zijn zo van grote betekenis!”

Het netwerk is – net als zo’n 25 andere vergelijkbare netwerken – aangesloten bij het landelijke expertisecentrum Tijd voor Actie. Zij hebben jarenlange ervaring met het doen van vrijwilligerswerk met jongeren. Op deze manier wordt kennis gedeeld, en vindt er waar mogelijk ondersteuning en samenwerking plaats.

In  Haarlem werkt CityShapers samen met het netwerk Geloven in de Stad, met scholen en verenigingen, met kerken, het maatschappelijk centrum binnen Het Open Huis (waaronder stichting Ontmoeting, de Woord & Daad Winkel Haarlem, Present Haarlem, YfC Haarlem, sociale wijkteams, verschillende organisaties rond statushouders en woningcorporatie Pré Wonen. Zo is er meer kans om vrijwilligers te kunnen vinden en die  aan de juiste hulpvragen te kunnen koppelen.

CityShapers is steeds op zoek naar zowel jongeren die graag iets voor anderen willen doen als mensen die graag hulp of bezoek willen ontvangen. Ken je iemand voor wie dit van toepassing zou kunnen zijn, mail dan Jurrin.
Daarnaast is het netwerk nog op zoek naar een coördinerend pionier. Ook is het mogelijk CityShapers financieel te ondersteunen met een eenmalige of periodieke gift. Voor de verschillende mogelijkheden kan je ook contact opnemen met Jurrin.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI