De Bijbelzondag wordt deze keer niet eind oktober gehouden maar op zondag 22 januari 2023. Het thema is Over jou staat geschreven. Hierdoor valt de Bijbelzondag samen met de Zondag van het Woord van God van de katholieke kerk.

Vanaf nu zullen deze zondagen samenvallen, en wel op de derde zondag na Driekoningen. Op deze manier wordt dit het jaarlijkse gezamenlijke moment wordt waarop kerken de Bijbel vieren: protestantse en katholieke kerkgemeenschappen staan op dezelfde dag stil bij de rijkdom die we in de Bijbel hebben.

Een van de teksten bij het thema van Bijbelzondag 2023 is Psalm 139. Dat sluit aan bij de Bijbellezing voor die zondag uit het oecumenisch leesrooster, dat in verschillende kerken gevolgd wordt. De dichter laat zich met verwondering uit over de nabijheid en de zorg van God. In deze persoonlijk geformuleerde psalm komt de Bijbel heel dichtbij.

NBG-directeur Buitenwerf vertelt hierover: “Lees  Psalm 139 eens, je zilt dan ervaren dat de Bijbel ook over jou gaat. De Bijbel staat vol verhalen over mensen zoals jij en ik. Mensen die vriendschap, vreugde, verdriet of verraad meemaakten. Hoe leefden zij hun leven met God? En wat kan dat voor mij betekenen?”

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: