Amsterdam2023

Amsterdam, Rai-gebouw

Over 10 jaar is het Pinksteren 2033. Dan is het tweeduizend jaar geleden dat Jezus is op gestaan en dat de Heilige Geest is uitgestort. Er zijn verschillende initiatieven voor 2033. Zo wil Nicky Gumbel, de 'geestelijk vader' van de Alphacursus dat de hele wereld voor die tijd het het evangelie heeft kunnen horen. En...

Heart2Heart Zomerweek

Bant, vakantiepark Eigen Wijze

"Toen Jezus Zijn publieke bediening begon, werden de hemelen geopend." (Matteüs 3:16) Van 5 tot en met 11 augustus is er weer de Heart2Heart Zomerweek op vakantiepark Eigen Wijze in Bant. Het belooft opnieuw een plek te worden waar God iedere keer mensen raakt met Zijn liefde en kracht. En dat doet Hij niet alleen...

Vrij Zijn Weekend najaar 2023

Zelhem, De Betteld Aaltenseweg 11

Strek je uit naar meer van God! is  het thema voor de nieuwe conferentie van Vrij Zijn. Dat kan door de Heilige Geest te leren kennen en je door Hem te laten leiden. Op basis van een zevental uitspraken van Jezus over wie de Heilige Geest is, zul je ontdekken waarom Hij zijn Plaatsvervanger is....

Brave conference 2023

Alhoewel het best spannend kan lijken en soms ook zeker niet zal lukken, wil re:connect in 2023 alle vrouwen uitnodigen en misschien ook wel uitdagen om te midden van alle gebrokenheid, vragen en twijfels te staan in de identiteit die ze mogen vinden in Jezus en daar vanuit uit te delen aan de mensen om...