Over Geloven in de Stad

De regio Kennemerland kent een levendige christelijke gemeenschap.
Meer dan 20 kerken uit deze gemeenschap vormen samen het netwerk Geloven in de Stad.
We ondersteunen en inspireren elkaar om ons geloof te delen met
onze stadsgenoten en om onze liefde voor de stad in daden om te zetten.

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI