Over Geloven in de Stad

De regio Kennemerland kent een levendige christelijke gemeenschap.
Meer dan 20 kerken uit deze gemeenschap vormen samen het netwerk Geloven in de Stad.
We ondersteunen en inspireren elkaar om ons geloof te delen met
onze stadsgenoten en om onze liefde voor de stad in daden om te zetten.

Actueel

Symposium 'Het effect van zingeving op mentale gezondheid'

‘Gezondheid is het vermogen om met het leven om te gaan’ stelt Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dat zingeving een positieve bijdrage heeft aan ons psychisch en sociaal functioneren komt in meerdere onderzoeken naar voren. Wat zien wij daarvan bij deelnemers aan vrijwilligerswerk? Welke rol speelt sociaal contact in de persoonlijke levens om ons heen en hoe kunnen we het effect hiervan meenemen in onze activiteiten of zelfs vergroten?

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI