Week van Gebed 2021

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Week van gebed voor eenheid 2021 zet oproep van Jezus centraal: #blijfinmijnliefde.
Van #blijfthuis in coronatijd naar #blijfinmijnliefde.

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes (15:9). De Zwitserse kloostergemeenschap die dit jaar het materiaal van de gebedsweek voorbereidde wijst op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. ‘In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen.’ De gebedsweek vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 24 januari.

Inleiding
De weg naar de ander en de zorg voor de wereld beginnen bij de weg naar binnen. De vruchten van een leven in Christus worden zichtbaar in de omgang met elkaar en in de verhouding tot de wereld. In de orde van dienst, geënt op de benedictijnse traditie en in de dagmeditaties, neemt de stilte een bijzondere plaats in.
In de hectiek van onze samenleving vóór corona was er weinig ruimte voor stilte. De stilte die door de pandemie over de samenleving viel, wierp veel mensen op zichzelf terug en heeft veel leed berokkend. Maar ook gaf de pandemie een aanzet om naar elkaar om te zien en stil te staan bij de economische ratrace waar we zo gemakkelijk in meegaan.

Toelichting
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ De liefde van de Vader wil Hij graag met ons delen en daarvoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid.
Daarvoor is verbinding nodig
1. met onszelf: een leven uit één stuk vraagt om zelfacceptatie en verzoening met onze persoonlijke geschiedenis;
2. met Jezus: als we naar Hem luisteren, stroomt Zijn leven door ons heen;
3. met anderen: hoe dichter mensen bij elkaar komen, hoe dichter ze bij God komen;
4. met de wereld: het wonder van Pasen draagt vrucht in ons als we onze naasten liefde aanbieden en hoop in deze wereld brengen.

Thuis 
Door de coronacrisis zullen er nauwelijks fysieke gebedsbijeenkomsten in onze regio zijn. Wel is er op maandagavond 18 januari een online gebedsuur van 20 tot 21 uur.  Voor thuis is er onder andere een digitale orde van dienst met informatie voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook is er materiaal ontwikkeld voor kinderen en tieners.

Over de Week van gebed voor eenheid
De week van gebed voor eenheid kent een lange traditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI