Uw Koninkrijk Kome – Bid voor vijf mensen in jouw omgeving

‘Laten wij elkaar liefhebben, zegt de apostel Johannes. Hoe kun je een ander nou beter liefhebben dan door voor hem of haar te bidden!?’

Bid voor vijf mensen in jouw omgeving. Op initiatief van de Anglicaanse Kerk worden christenen sinds 2016 wereldwijd opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. Bij dit initiatief hebben zich inmiddels vele kerken en christelijke organisaties als de EO en Alpha Nederland aangesloten.

Ambassadeur Jurjen ten Brinke zegt hierover: “Het mooiste dat je voor iemand in je omgeving kunt doen is voor die persoon bidden. En als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God, dat mensen Jezus leren kennen. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De periode waarin de discipelen vol verwachting uitkeken naar de komst van Gods Koninkrijk vanuit de hemel, met de komst van de heilige Geest. Juist in deze tijd kijken we omhoog naar Jezus als onze voorbidder in de hemel, en zien we uit naar het werk van de heilige Geest die ons leven vernieuwt. We dagen je uit om tien dagen te bidden, net als de discipelen dat deden in Jeruzalem, om de komst van de Geest én om geloof voor hen van wie wij houden. Voorbede doen voor mensen in je omgeving is het mooiste dat je voor ze kunt doen.”

Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we samen om de kracht en de vervulling met de Heilige Geest. Tien dagen lang bid je heel specifiek voor vijf mensen in jouw netwerk: een vriend(in) of familielid, je naaste buren of een collega op je werk. Je bidt dat ze Jezus leren kennen.

Klik hier voor meer informatie deze gebedscampagne. En klik hier om je boekenlegger te printen en hierop de vijf mensen te vermelden voor wie je wil gaan bidden.

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI