Israël 75 jaar

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Woensdag 26 april 2023 is de 75e verjaardag van de staat Israël. Maar juist nu dreigt er door polarisatie en vervreemding een existentiële bedreiging van binnenuit, aldus president Herzog. Daarom breekt er na 75 jaar onafhankelijkheid een nieuwe historische tijd voor Israël aan, zo kopt het Nederlands Dagblad.

Israël anno 2023 is een geheel ander land dan het Israël van 1948. Enerzijds is het land nu militair gezien het machtigste land in het Midden-Oosten. Anderzijds wonen er nu bij tien miljoen inwoners, meer dan een vertienvoudiging als tijdens de Onafhankelijkheidsverklaring.  Dit andere Israël staat nu voor de diepgaande discussie wat het land echt is, maar vooral ook wat het wil zijn.

Extra probleem daarbij is dat het land als het ware na 75 jaar nog onaf is. Er is nooit een grondwet opgesteld en daarom is er nu sprake van een ‘juridische’ revolutie. En de grote immigratie vergrootte het verschil tussen rijk en arm.

Maar nu wordt Israël gedwongen om keuzes te maken, de status quo wordt niet meer geaccepteerd. Dit komt neer op de vraag wat nu de Joodse staat is en hoe die verschillende bevolkingsgroepen en manieren van leven kan accepteren maar ook ruimte kan bieden. Volgens de voormalig CIDI-directeur  lijkt geen weg op dit moment iets goeds op te leveren. Al in 2015 sprak oud-president Rivlin over Israël als een stammenmaatschappij met vier stammen – de seculieren, de religieus-nationalisten, de ultraorthodoxen en de Arabieren. Die hebben in eigen kring wel een grote solidariteit, maar onderling niet.

Juist in deze week viert de christelijke gemeenschap Nes Ammin in West-Galilea haar 60e verjaardag. Anno 2023 is Nes Ammin meer dan ooit nodig als een veilige plek voor dialoog en voor het werken aan verbinding tussen de verschillende gemeenschappen in Israël. Voor duizenden Nederlandse christenen zit Nes Ammin in het DNA. Maar hun studieprogramma was en is ook bedoeld om Europese christenen de waarden van de Joodse geloofstraditie voor de kerk in Nederland te laten zien.

Lees hier het artikel 75 jaar Israël vanuit Bijbels perspectief door ds. Kees van Velzen.
Het tijdschrift De Groene Amsterdammer heeft een interessant artikel van David Wertheim gepubliceerd onder de titel 75 jaar Israël is ook relevant voor Nederland. Ze beschrijven daarin dat de minder vanzelfsprekende betrokkenheid bij Israël juist is toegenomen. Daarbij speelt dat de  eigen identiteit van de drie stromingen die Israël hoog op de agenda hebben juist fundamenteel is.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI