Graceland Festival 2024

Graceland Festival is van 15 t/m 18 augustus een plek in Zeewolde waar je elkaar kan ontmoeten en op een liefdevolle en kritische manier onderweg bent met jezelf, met je naaste, met de wereld en met God. Waar je kan genieten van kunst en muziek en vernieuwd kan worden in je denken. Waar je jezelf mag zijn, met al je gekkigheid en al je vragen. God is groot genoeg om met iedereen aan het werk te gaan. Het thema is Heel de Tijd.

De wereld is niet bij ons begonnen. De tijd is groter dan deze tijd. In het geheel van de geschiedenis zijn wij maar een heel klein stipje en is ons verhaal maar een heel klein stukje. Toch zijn wij als mensen anno nu volwaardig onderdeel van Heel de Tijd.
We hebben de opdracht om onze eigen tijd te bewonen, met al zijn schoonheid, wonden en uitdagingen. Maar we beseffen ook welke nederige plek we innemen in het geheel, en dat we vanuit een positie van relativering en nieuwsgierigheid vrij kunnen zijn. Vrij van de illusie dat wij alles beter weten dan onze voorouders. Of juist dat onze generatie verdorven en verloren is. Vrij om speels, wijs en moedig onze eigen plek in te nemen in deze wereld.

Tijdens Graceland Festival 2024 eren we onze vaders, moeders en grootouders, maar vragen ze ook waarom het nou moest gaan op die manier. We zoeken naar wijsheid die de tijden overstijgt, want dat scheelt geslinger tussen modegril, trend en hype. We leren weer leven met die oeroude ritmes van seizoenen en levenscycli, die we massaal lijken te zijn vergeten. We openen ons voor de bezieling van de Eeuwige: de enige die zowel buiten als binnen de tijd is, als God en als mens. En die door ons prachtige en onhandige handelen in Heel de Tijd helend aanwezig wil zijn.

Heel de Tijd is de derde aflevering in de serie Driemaal ‘heel’. In 2022 was het thema Heel de Wereld (onze planeet, onderdeel van het heelal) en in 2023 was het thema Heel de Mens (als persoon, met verantwoordelijkheid).

Sprekers zijn o.a. David de Vos (evangelist), Esther van Fenema (bekend psychiater), Brian McLaren (ervaring met kerkplanting en pionieren) en ds. Rozemarijn van ‘t Einde (klimaatactivist)
Muzikanten zijn o.a. Kenney B. (zanger), Wild Goose (met Milou en Frank van Essen) en Trinity (band) en Schrijvers voor Gerechtigheid (muzikaal collectief).

Klik hier voor meer informatie en voor aanmelding.

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI