Amsterdam2023

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Over 10 jaar is het Pinksteren 2033. Dan is het tweeduizend jaar geleden dat Jezus is op gestaan en dat de Heilige Geest is uitgestort.
Er zijn verschillende initiatieven voor 2033. Zo wil Nicky Gumbel, de ‘geestelijk vader’ van de Alphacursus dat de hele wereld voor die tijd het het evangelie heeft kunnen horen. En de Nederlandse beweging Harvest Fields International gelooft dat God ons land heeft uitgekozen voor een groot zendingscongres voor christenen met de hart voor de Grote Opdracht.

Empowered21 is een wereldwijde beweging die zich als doel gesteld heeft om in de komende 10 jaar te volbrengen dat elke persoon op aarde een authentieke ontmoeting met Jezus Christus zal hebben door de kracht en aanwezigheid van de Heilige Geest vóór Pinksteren 2033.

Om dit doel te behalen bundelen grote en kleine organisaties, kerkgenootschappen en bedieningen van over de hele wereld hun krachten, kennis en ervaring in een strategische samenwerking.

Amsterdam 2023: driedaagse conferentie en eendaagse stadionervaring
De aftrap van dit tienjarige project vindt plaats van 21 t/m 23 juni 2023 in de RAI in Amsterdam. Op 24 juni is er een evangelisatiecampagne in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar komen christenen over de hele wereld samen. Deze conferentie heeft daarom de naam Amsterdam2023 gekregen met als thema Everyone.

Op verschillende momenten in de geschiedenis heeft Nederland een centrale rol gespeeld in de ontwikkeling van zending, geloof en opwekking, zowel in Europa als in de wereld. Dat deze strategische conferentie in Amsterdam plaatsvindt, is niet alleen heel bijzonder en een zegen, maar het is ook een unieke kans voor ons als Nederlanders.

Klik hier voor meer informatie en voor aanmelding.

In 2033 viert de wereld het 2000-jarig jubileum van Christus’ kruisiging, opstanding en de geboorte van de Kerk op de Pinksterdag.
We denken dat het komend decennium een belangrijk decennium zal zijn, waarin we het voor iedereen op aarde mogelijk willen maken om het evangelie te horen.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI