Enthousiaste 20’ers & 30’ers

Woensdag 13 februari is er weer een avond waar een mooie groep mensen verder gaat praten over de Kerk in Haarlem, over de hoop en het verlangen voor die kerk en voor de stad en welke rol zij zelf als 20’ers en 30’ers daarin kunnen betekenen.

In Haarlem wordt al jaren nagedacht wat het betekent om één kerk te zijn. In die gesprekken komen de 20’ers en 30’ers relatief weinig aan het woord.
Dat verlangen is er niet alleen in Haarlem, maar ook elders in ons land en er is zelfs een wereldwijde beweging waar in steeds meer steden de kerk verlangt om één te zijn en als één Kerk de stad tot zegen te mogen zijn.

Een inspirerende clip van de kerk in Teesside (Middlesbrough) geeft een beeld hoe de kerk er kan uitzien als we echt als één Kerk gaan denken en functioneren.

Een eerdere avond in november bracht bij de deelnemende 20ers en 30ers een aantal vragen naar boven.
Hoe gaan we om met de vergrijzing van sommige kerken?
Hoe brengen wij onze passie voor de kerk over op de kerk?
Hoe aantrekkelijk blijft de kerk voor de IPad-generatie?
Hoe kunnen we de kerk zo vormgeven dat mensen er toe aangetrokken worden?

Robert Mazier, kerkelijk adviseur en destijds betrokken als vernieuwer bij het jeugdwerk van de Protestantse Kerk, heeft ooit een blog geschreven met als titel Verbinding Kerk en 20’ers/30’ers.

Behoor je tot de 20’ers en 30’ers en vind je het gezellig om met leeftijdgenoten te praten? Dan ben je van harte welkom in het kantoor van Geloven in de Stad, Amsterdamstraat 59 in Haarlem. De aanvang is 20 uur.
Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI