Zoveel kerken, zoveel mensen, zoveel verschillen. Geloven in de Stad wil graag kerken met elkaar in contact brengen, zodat alle mensen in deze stad niet afgeleid worden door kerkmuren, maar vrij zicht hebben op de liefde van God. Samen kunnen we handen en voeten geven aan het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God!

In de ruim vijftien jaar dat Geloven in de Stad nu bestaat, hebben zich al heel wat kerken en organisaties verbonden. Op deze pagina een overzicht van alle bij Geloven in de Stad betrokken partijen.

Kerken

Andere deelnemers

Bijbel-In http://www.bijbelin.nl/
Christen Unie Haarlem http://www.haarlem.christenunie.nl/
Corrie ten Boomhuis https://www.corrietenboom.com
Present Haarlem http://www.stichtingpresent.nl/haarlem
Serve the City Haarlem http://www.stchaarlem.nl/
Youth for Christ Haarlem http://haarlem.yfc.nl/

Samenwerking tijdens Sonrise

E.G. Castricum http://www.egcastricum.nl/
De Graankorrel, Hoofddorp http://www.degraankorrel.nl/
De Verandering, Heemskerk http://www.egdeverandering.nl/
Baptisten Heemskerk http://www.baptistenheemskerk.nl/
Nieuwe Kerk, IJmuiden http://www.denieuwekerk.nl/
Baptisten IJmuiden http://www.baptistenijmuiden.nl/
Petrakerk IJmuiden http://www.petrakerkijmuiden.nl
Ichtuskerk IJmuiden http://ijmuiden.pkngemeente.nl/
Het Kruispunt Velserbroek http://www.pg-spvb.nl/

Samenwerking Youth for Christ Haarlem

PKN Classis Haarlem http://www.classishaarlem.nl/
Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem http://diaconiehaarlem.nl/
Immanuëlkerk http://www.pknhaarlemnoord.nl

Betrokken bij Geloven in de Stad

Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem http://www.luthersekerkhaarlem.nl/
Evangelische Broedergemeente Noord-Holland http://www.ebgnoordholland.nl/
Hersteld Apostolische Zendingkerk http://www.hazknederland.org/