Introductie

In 2020 en 2021 is door het visieteam en bestuur van Geloven in de Stad nagedacht en gepraat over een verdere ontwikkeling van de organisatie-structuur. We verlangen naar meer impact en menen dat daarvoor belangrijk is om meer “eigenaarschap” te creëren.

Kern van de veranderde structuur is dat we met de deelnemende kerken en organisaties niet zozeer met vertegenwoordigers spreken en besluiten, maar dat zoveel mogelijk doen met die leiders en werkers die daadwerkelijk verantwoordelijk of betrokken zijn bij de initiatieven van Geloven in de Stad.

Praktisch geven we dat vorm door het overleg en de besluitvorming binnen Geloven in de Stad zoveel mogelijk te doen rond de speerpunten waar we als Geloven in de Stad aandacht aan willen geven:
● Pionieren
● Diaconaat
● Gebed
● Jongeren
● Communicatie

Jongerenwerk

Diaconaat

Pionieren

Communicatie

FAQ

Wat gebeurt er met de GIDS raad?

De Geloven in de Stad – Raad houdt op met bestaan. De rol als schakel tussen de kerken en de GIDS beweging, wordt
overgenomen door de verschillende speerpuntgroepen en het Geloven in de Stad – visieteam.
Met ieder van de leden van de huidige GIDS raad wordt persoonlijk besproken waar in de nieuwe
structuur zij zich het meest op hun plek weten.

Wie nemen deel aan die speerpunt-groepen?

Idealiter is elke deelnemende kerk in elk van de speerpunten vertegenwoordigd. In de praktijk zullen
sommige kleinere kerken niet even intensief bezig zijn in elk van de speerpunten en is het denkbaar
dat zij slechts in één of twee van de speerpuntgroepen, waar ze het meest affiniteit mee hebben,
zullen participeren.

Hoe wordt GIDS – als beweging van kerken – gestuurd door die kerken?

Allereerst doordat Geloven in de Stad een beweging is van de kerken. Het GIDS visieteam,
waar de visie vastgesteld wordt en keuzes worden voorbereid, bestaat uit voorgangers en
leidinggevenden uit de diverse kerken. De visie wordt in een richting-gevend overleg met alle kerken
(de zogenaamde “visie-dag”) besproken en geaccordeerd. De jaarplannen met de daarbij behorende
begroting worden jaarlijks voorgelegd aan de kerken ter instemming.

Hoe vaak komen de speerpunt-groepen bij elkaar?

Dit zal per speerpunt wellicht gaan verschillen, maar verwacht wordt dat het gemiddeld 3 a 4 keer per
jaar zal zijn, waarbij het zal gaan over het geheel van dat speerpunt. Afzonderlijke projecten of
initiatieven binnen het speerpunt, zullen wellicht hun eigen dynamiek van overleggen kennen.