De regio Kennemerland kent een levendige christelijke gemeenschap. Meer dan 20 kerken uit deze gemeenschap vormen samen het netwerk Geloven in de Stad. Daarnaast zijn er nog verschillende christelijke organisaties aan ons verbonden. Wij voelen ons, over kerkmuren heen, verbonden met elkaar. We ondersteunen en inspireren elkaar om ons geloof te delen met onze stadsgenoten en om onze liefde voor de stad in daden om te zetten.

Inspireren

Geloven in de Stad inspireert kerken en christenen, om steeds weer nieuwe wegen en manieren te vinden om relevant te zijn in onze samenleving. We motiveren christenen om zich met elkaar en met anderen te verbinden en zich in te zetten voor de stad. Om dit te bereiken organiseren we allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld de jaarlijkse #IMPACT week, netwerkontmoetingen voor ondernemers, inspiratiedagen voor kerken, etc.

Verbinden

Geloven in de Stad verbindt kerken en christenen met mensen en groepen in de stad. Overal in de stad zijn mensen actief om van de stad een mooiere plek te maken, op sociaal, op cultureel en op politiek gebied. Wij stimuleren christenen om zich met hen en daarin ook met elkaar te verbinden. Samen werken we aan sterke en vruchtbare netwerken en coalities uit dienstbaarheid aan en met visie voor de stad en haar mensen.

Ondersteunen

Geloven in de Stad ondersteunt kerken en christenen, om hun verlangen en visie voor de stad om te zetten in concrete initiatieven en activiteiten. Dat doen we vooral in de fase van try-out, startup of pilot. Maar we ondersteunen ook bestaande initiatieven. We stimuleren dat initiatiefrijke christenen over kerkmuren heen gebruik maken van de ervaring en het talent dat in de verschillende kerken aanwezig is.