10 oktober 2021: Gezamenlijke kerkdienst Haarlem en omgeving.

Na drie jaar hopen wij op zondag 10 oktober 2021 weer de gezamenlijke kerkdienst in het Kennemer Sportcenter te vieren met zoveel mogelijk christenen uit verschillende kerken in Haarlem en omgeving!

Tijdens deze gezamenlijke kerkdienst gaan we samen zingen, luisteren en bidden. Liederen en woorden rond Jezus, die onze hoop is. Hoop die concreet zichtbaar wordt in de woorden van bemoediging en liefde, waardoor jongeren en ouderen weer perspectief krijgen.

Deze dienst is weer een moment van bewustzijn dat we samen kerk van Jezus in onze stad zijn. We mogen geraakt worden door de uitdaging die God ons heeft gegeven om Zijn liefde zichtbaar te maken en Zijn woorden te laten horen in onze woonplaats.

Je bent van harte welkom!

Wanneer?
Zondag 10 oktober 2021 van 10:00 tot 12:00 uur

Waar?
Kennemer Sportcenter
IJsbaanlaan 4A, Haarlem

Livestream:

De gezamenlijke kerkdienst wordt door middel van een livestream live uitgezonden. De kerkdienst is terug te zien via: https://www.youtube.com/watch?v=OhsjFjS5kvw