Geloven in de Stad en de aangesloten organisaties ontwikkelen zich doorlopend. Dit betekent dat wij regelmatig op zoek zijn naar mensen die graag hun gaven en talenten inzetten om God in Haarlem te dienen.

projectleider Sonrise Haarlem

Sonrise is een interkerkelijk evenement waarbij we door middel van sporten en sportclinics, barbecues en andere activiteiten het evangelie en de liefde van God in de wijken willen delen.
We richten ons daarbij in eerste instantie vaak op jongeren omdat van daaruit contacten met kinderen en met ouders en andere buurtbewoners eenvoudig groeien. Maar Sonrise is niet alleen die ene projectweek, het gaat om het bouwen van relaties en communities door het hele jaar heen.

Sonrise wordt op de verschillende locaties georganiseerd door zelfstandige teams vanuit de wijken en de lokale kerken. Daarnaast verzorgt een Sonrise projectteam de voorbereidingsconferentie en allerlei gezamenlijke activiteiten. Om dit gave en cruciale project te leiden zijn wij op zoek naar een projectleider Sonrise Haarlem.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

maatschappelijk werker GIDS-Zorgloket

Als maatschappelijk werker help je cliënten die zijn vastgelopen op het gebied van zorg, welzijn of financiën. Je geeft informatie en advies, je bemiddelt of begeleidt bij het oplossen van een hulpvraag.
Je bent werkzaam in loket noord, dat momenteel gevestigd is op de Eksterlaan 1 in Haarlem, maar je kunt in overleg ook op andere werkplekken worden ingezet.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

huiswerkbegeleider Youth for Christ

Als jongerenwerker ben je verantwoordelijk om vertrouwensrelaties met jongeren op te bouwen. Dit doe je door aanwezig te zijn op straat, op pleinen, in een buurthuis, in de kerk en op school. Je ontplooit laagdrempelige activiteiten met en voor jongeren en je helpt ze groeien en je biedt ze hulp.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

netwerkbegeleider Het Open Huis

Ben jij iemand die een hart heeft voor de stad en in het bijzonder van Schalkwijk? Houd jij van de meest kwetsbare inwoners van Haarlem? Wil jij bezoekers en vrijwilligers verbinden? Dan is de functie van netwerkbegeleider iets voor jou!

Klik hier voor de vacaturebeschrijving en hier voor de functiebeschrijving.

vrijwilliger maatschappelijk centrum Het Open Huis

Als medewerker bij het maatschappelijk centrum van Het Open Huis ben je betrokken bij de ontmoetingsplaats voor inwoners van de wijk Schalkwijk. Je bent een warme, enthousiaste christelijke vrijwilliger die zich wil inzetten voor de klanten en bezoekers van Het Open Huis.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.