Geloven in de Stad en de aangesloten organisaties ontwikkelen zich doorlopend. Dit betekent dat wij regelmatig op zoek zijn naar mensen die graag hun gaven en talenten inzetten om God in Haarlem te dienen.

projectcoördinator Geloven in de Stad

Het verlangen van Geloven in de Stad is om de komende jaren meer impact te hebben in de stad. dat vraagt andere vormen van samenwerken en organiseren. Meer initiatieven gedragen door meer gemeenten samen. Een belangrijke focus is het starten van nieuwe vormen van kerk-zijn.

Hiervoor is het nodig dat er meer coördinatievermogen en organisatiekracht komt. Daarom zijn we op zoek naar een projectcoördinator. De belangrijkste verantwoordelijkheid van deze coördinator is om gekozen projecten te realiseren of te ondersteunen in de uitvoering. Daarnaast help je ook de organisatie en het netwerk te versterken.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

maatschappelijk werker GIDS-Zorgloket

Als maatschappelijk werker help je cliënten die zijn vastgelopen op het gebied van zorg, welzijn of financiën. Je geeft informatie en advies, je bemiddelt of begeleidt bij het oplossen van een hulpvraag.
Je bent werkzaam in loket noord, dat momenteel gevestigd is op de Eksterlaan 1 in Haarlem, maar je kunt in overleg ook op andere werkplekken worden ingezet.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

huiswerkbegeleider Youth for Christ

Als jongerenwerker ben je verantwoordelijk om vertrouwensrelaties met jongeren op te bouwen. Dit doe je door aanwezig te zijn op straat, op pleinen, in een buurthuis, in de kerk en op school. Je ontplooit laagdrempelige activiteiten met en voor jongeren en je helpt ze groeien en je biedt ze hulp.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

vrijwilliger maatschappelijk centrum Het Open Huis

Als medewerker bij het maatschappelijk centrum van Het Open Huis ben je betrokken bij de ontmoetingsplaats voor inwoners van de wijk Schalkwijk. Je bent een warme, enthousiaste christelijke vrijwilliger die zich wil inzetten voor de klanten en bezoekers van Het Open Huis.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

algemeen coördinator Present Haarlem

Present Haarlem zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten in Haarlem. Zij doet dit door een brug te slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Op deze manier biedt Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Per 1 maart 2019 is Present Haarlem op zoek naar een algemeen coördinator (m/v). Hij of zij geeft leiding aan Present Haarlem en geeft de organisatie van Present Haarlem vorm.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.